Adsensus blir såddfinansiär – siktar på fyra investeringar 2018

Under de senaste tre åren har Adsensus, tillsammans med Ideon Innovation hjälpt startups och entreprenörer att utveckla sin förmåga att etablera nya affärer genom försäljningsprogrammet ATE samt egendrivna Sales Bootcamp. Nu storsatsar koncernen med det nystartade dotterbolaget >>Nordic Scaleups<< med Rasmus Nervall i spetsen.

“Sverige topprankas idag när det kommer till förmågan att innovera. Samtidigt presterar vi medelmåttigt när det kommer till förmågan att etablera livskraftiga bolag, som faktiskt genererar tillväxt. I den här kontexten spelar inkubatorer och acceleratorer en viktig roll för startups och entreprenörer, men det vi ser är att dessa aktörer ofta saknar eller brister i en mycket viktig komponent, nämligen försäljning”, säger Rasmus Nervall.

Rasmus Nervall, VD för Nordic Scaleups.


Adsensus har, i liknande syfte, etablerat rörelsen How to kill a company tillsammans med Lundalogik, Businesspodden och Vimentis.

Axel Larsson, programansvarig för >>Nordic Scaleups<<: “Om man söker efter säljutbildningar eller letar efter inkubatorer och acceleratorer är utbudet gigantiskt. Det är dock väldigt få aktörer i startupvärlden som kan erbjuda en inspirerande miljö där försäljning står i centrum. Där kan Adsensus och >>Nordic Scaleups<< verkligen göra en skillnad! Vi erbjuder företag hands on hjälp med genomförandet av försäljning; verktyg, processer och kunnande. Genom workshops och coachning i de deltagande bolagens dagliga arbete med försäljning och marknadsföring säkerställer vi kunskap och utförande. Alla aktiviteter inom programmen sker i en miljö med människor som har olika bakgrunder och expertiser, men som alla engageras av försäljning. Samtliga program syftar till att utveckla och driva kundfinansierad tillväxt som en effekt av ökad kompetens och praktiskt arbete.

 

Verksamheten i det nystartade bolaget >>Nordic Scaleups<< kommer att bestå av tre delar:

  • >>Sales Boot Camp<<, där startups kan hårdträna i försäljning under två dagar
  • >>Sales Program<<, där startups eller mer etablerade bolag erbjuds ett åtta veckor långt försäljningsprogram
  • >>Growth Program<<, där etablerade startups (eller “scaleups”) under ett till två år arbetar intensivt med att skapa tillväxt, genom att skala upp sin försäljning

>>Nordic Scaleups<< kommer att ledas av Rasmus Nervall, som därmed lämnar rollen som VD för Adsensus. “Det är nu exakt sju år sedan jag tog mig an uppgiften att leda det fantastiska team som har byggt upp Adsensus till vad det är idag. Det har varit ett privilegium att vara med på, och bidra till, den resan vi gjort. Jag känner mig oerhört stolt och ödmjuk inför det vi åstadkommit, med höjdpunkter som tre DI Gasell-utmärkelser, framgångsrik internationell etablering av verksamhet i Danmark, delägarskap i Actimate och en tiodubbling av omsättningen över en sjuårsperiod. Det har varit en stimulerande och utvecklande resa, men nu är det dags för en ny utmaning.”

Kunder i >>Nordic Scaleups<< är bland annat Ideon Innovation, Smile Incubator, EON Agile, Health2B Accelerator, Innovation Skåne, Blekinge Business Incubator samt ett 80-tal startups. Det nya bolaget kommer att vara verksamt from 1 november 2017 i Lund, Stockholm och Köpenhamn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *